Qui som

Qui som

L’Escola Parroquial Sant Feliu és una escola privada concertada sense ànims de lucre, fundada l’any 1961 per Mn. Raimon Canalias amb l’objectiu d’apropar la cultura als infants i joves del poble de Cabrera de Mar. Actualment el nostre alumnat prové d’ un bon nombre de poblacions de la comarca del Maresme.

Mn Raimon va fonamentar el seu projecte educatiu en tres pilars escola Catalana, Cristiana i Activa. Som una escola concertada per la Generalitat de Catalunya.

IMG_5053

Missió, visió i valors

Missió

Aconseguir l’educació integral de l’ alumnat mitjançant el desenvolupament harmoniós de les seves facultats. Caràcter propi.

Visió

La nostra escola vol:

 • Ser una institució referent pels que busquen una formació integral pels seus fills/filles, que atén totes les dimensions de la persona: cognitiva, física, social, emocional i espiritual.
 • Aportar a la societat persones que siguin excel·lents professionals i excel·lents persones.
 • Proporcionar a l’ alumnat una visió globalitzada del món oferint-los la possibilitat d’ estudiar 5 llengües a l’ escola (català, castellà, anglès, francès i alemany) i puguin optar a una projecció internacional.
 • Ser una institució referent que promou projectes i accions solidaries.
Valors
La nostra escola és:
 • Acollidora: Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
 • Innovadora:  Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.
 • Solidària i compromesa: Estem al servei de la societat i, seguint els valors de l’evangeli, promovem la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.
 • Arrelada al país: Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.
 • Verda: Eduquem en l’amor i el respecte a la natura.
 • Sensibilitat artística: Despertem el gust pel llenguatge musical i l’expressió artística.

Caràcter propi

El Col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar es defineix com a escola cristiana, catalana i activa.

Com a cristiana, accepta els ensenyaments de l’evangeli concretats en la doctrina catòlica expressada en els darrers concilis – el Vaticà II i de Tarragona – en matèria d’ensenyament. Constituint-se conseqüentment com a escola lliure que en un sentit democràtic i obert accepta tothom, al servei de la persona i la societat. 

Com a catalana, es reconeix arrelada a la realitat del país amb un compromís social a tot el que comporta d’atenció als valors nacionals, així històrics com lingüístics, socials, polítics i culturals; seguint la tradició jurídica del nostre poble, accepta com a norma de conducta i dret , no només la doctrina evangèlica ja anomenada, sinó els principis de la Constitució Espanyola i de l’Autonomia de Catalunya i la Declaració Universal dels Drets Humans.

Com a activa, l’esforç i la constància en el treball és una característica de la nostra escola. Aquests valors -tan característics de la nostra gent- són transmesos com a font de progrés i d’alegria; la feina ben feta comporta satisfacció i millorament personal. 

La Nostra Escola admet:

 • Que tots els homes y dones tenen dret a una adequada educació dins d’una veritable igualtat d’oportunitats, pel que renuncia a qualsevols lucre que no tingui com a objectiu:
  • El propi creixement de l’escola.
  • La formació i l’actualització dels mestres i professors/es i la resta del personal del centre, de cara al benestar i la preparació dels seus alumnes.
  • I en general a la innovació educativa (material suport, Tic, mobiliari,…)
 • Que els pares, mares i/o tutors legals son els primers i principals responsables de l’educació dels seus fills/es.
 • Que la societat te dret a fomentar, garantir i ajudar a l’acció educativa com a resposta als drets de la família.
 • Que l’església te dret a exercir la seva acció evangelitzadora als centres educatius al servei de les famílies que opten per educar als seus fills/es en una escola cristiana.
 • La nostra MISIÓ és assolir l’educació integral de l’alumne mitjançant el desenvolupament de les seves facultats.

Projecte educatiu del centre

Projecte lingüístic

Carta de compromís educatiu

Estratègia digital de centre

El nostre equip

Som un equip il·lusionat, implicat, motivat, cohesionat i en constant renovació pedagògica. Un equip que vol donar resposta als reptes d’una societat que avança constantment. 

Escola Vilassar de Mar
Equip Directiu:
Directora General i Admissions: 
Directora Pedagògica:
Cap d’estudis d’ESO:
Directora d’Infantil i Primària:
Cap d’estudis d’Infantil i Primària:

Tracte personalitzat

Som una escola de 2 línies acollidora i familiar que es caracteritza per donar un tracte proper i individualitzat al seu alumnat i familiars.

Escola Multilingüe

El projecte lingüístic de la nostra escola comprèn 5 idiomes: 

català, anglès, castellà, francès i alemany 

 • Aspectes clau del nostre projecte d’idiomes: 
  • Diferents àrees en anglès (english, science, drama i steam) amb personal especialitzat i natiu 
  • Preparació pels exàmens de les titulacions oficials de Cambridge (KET, PET i First Certificate) 
  • Diploma Dual Americà pels alumnes de l’ESO 
  • Possibilitat de cursar un trimestre o un stage d’estiu a Dallam School a Anglaterra 
  • Obtenció de la titulació oficial de l’Institut Goethe  

És la llengua vehicular.

D’I4 fins a 4t de secundària. També s’imparteix a l’àrea de plàstica a la primària i en optatives a l’ESO

Anglès: S’inicia a la Llar d’Infants i continua tota l’escolarització obligatòria. 

Des d’I3 fins a 6è de primària es fan 2 hores setmanals curriculars d’anglès. 

A aquestes dues hores s’hi afegeix:

 • El Projecte AICLE, s’introdueixen continguts de ciències naturals en anglès Science des d’I3 fins a 6è de primària. 1 hora a la setmana.
 • Dues complementàries d’1 hora setmanal a I3, I4 i I5: Drama i Happy Learning.
 • Dues complementàries d’1 hora setmanal a Primària: Drama i Steam.

A l’educació secundària (ESO) es fan entre 4 i 5  hores d’anglès setmanals depenent del curs i de la tria de l’alumne.

Comptem amb auxiliars de conversa nadius que reforcen el llenguatge oral als alumnes d’educació infantil, primària i secundària.

En finalitzar l’escolaritat obligatòria, l’alumnat té la possibilitat d’obtenir titulacions oficials de Cambridge:  KET, PET i First Certificate.

S’inicia al cicle superior de primària (5è) i es treballa 1 hora a la setmana fins a 1r d’ESO. Continua a 2n, 3r i 4t d’ESO com a matèria optativa.

S’ofereix com activitat extraescolar.

Actualment l’aprenentatge de llengües estrangeres és una necessitat a nivell cultural, acadèmic i professional. Les activitats d’idiomes de l’Escola apropen l’alumnat d’una manera creativa i engrescadora a les llengües i a les cultures estrangeres. Alhora serveixen per augmentar l’exposició a la llengua (input) i les oportunitats significatives de fer-ne ús (output). L’objectiu no és aprendre sobre una llengua sinó aprendre a comunicar-se amb ella i a utilitzar-la de manera eficient en diversos entorns.

A més a més l’ escola permet ampliar l’ estudi de les llengües estrangeres amb extraescolars d’anglès i d’alemany.

Diploma Dual

 Possibilitat de realitzar el batxillerat dual nord-americà i espanyol a partir de 2n d’ESO.

L’escola, amb el suport de l’organització Academica Corporation, ofereix la possibilitat de realitzar el batxillerat dual nord-americà i espanyol. 

Academica Corporation, la principal institució de gestió educativa dels Estats Units i líder en educació virtual, amb més de 180 escoles, més de 100.000 alumnes presencials i 10.000 de virtuals. 

El programa es realitza online. Els alumnes que s’hi adhereixin hauran de cursar un total de 6 crèdits nord-americans, que, juntament a la convalidació dels seus estudis de batxillerat, els farà aconseguir la doble titulació: la titulació del batxillerat del nostre país més la titulació nord-americana de High School.  

L’escola facilita a l’alumnat que puguin anant avançant aquest batxillerat nord-americà a partir de 2n d’ESO.  

Són molts els valors i els avantatges que el Diploma Dual aporta als alumnes, entre les quals destaquen els tres objectius principals del programa: 

 1. Immersió lingüística: Tot el programa es duu a terme en anglès des del primer moment, i ofereix un contacte constant i directe amb els EUA 
 2. Immersió tecnològica: 100% online, permet als alumnes treballar i desenvolupar-se en un entorn de futur, totalment digital. 
 3. Immersió personal: Afavoreix un gran nivell d’autonomia, responsabilitat i maduresa en la gestió del treball 

Dallam experience

Permet estudiar un trimestre a l’alumnat d’ESO o fer una estada al mes de juliol a partir de 6è de primària a la Dallam School

La nostra escola té un conveni amb el High School Dallam School -una gran escola en un petit poble del nord-oest d’Anglaterra-. Dallam School és una escola internacional situada al poblet de Milnthorpe, i compta amb unes grans instal·lacions, entre les quals cal destacar la seva residència per a estudiants.  

Oferim als nostres alumnes de Secundària la possibilitat de viure la Dallam Experience el primer trimestre d’ESO o el mes de juliol a partir de 6è de Primària, vivint a la residència d’estudiants i anant a l’escola com qualsevol alumne anglès, en ambdues variants. 

Aquesta oportunitat proporciona al nostre alumnat una experiència internacional, del tot enriquidora, que possibilita un creixement personal i una immersió lingüista i cultural inoblidables.  

Zap Bri

Projecte STEAM:

Robòtica educativa i pensament computacional

Entenem la innovació com un motor de creixement i canvi en el marc de la societat actual. La innovació en educació és clau per aconseguir canvis qualitatius i una major eficiència en els processos d’ensenyament-aprenentatge adaptats als reptes actuals i futurs.

A l’escola oferim el projecte STEAM i la robòtica educativa des d’I3 fins a 4t d’ESO curricularment (és a dir, dins l’horari lectiu). A STEAM fem enfocament global i transversal en el procés d’ensenyament i aprenentatge i, a partir de situacions reals de la vida quotidiana, integrem i interrelacionem continguts de ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, així com també d’emprenedoria, que els treballem de manera integral cercant solucions creatives i crítiques. Tot això ho duem a terme amb el recurs de 142 robots que tenim a disposició de tot l’alumnat de l’escola i ho realitzem entre l’aula STEAM i l’aula MAKER. En aquestes dues aules promovem el treball en equip, el treball per projectes, l’esperit crític, l’assaig-error, l’esperit emprenedor, mentre desenvolupem el pensament computacional 

El mètode STEAM  és un mètode interdisciplinari que desenvolupa el pensament divergent, la creativitat, la capacitat d’innovació, el pensament crític, la lògica i la presa de decisions. Estimula la construcció, la resolució de problemes, mitjançant la tècnica d’assaig i error, i la seqüenciació a través del pensament computacional i la programació. L’objectiu principal és acostar les noves tecnologies a l’alumnat des d’edats primerenques, desenvolupant les habilitats científiques i tecnològiques. L’alumnat dissenya robots, els construeix i els programa. Es treballa mitjançant la gamificació (aprendre jugant) i el treball en equip.  El projecte STEAM treballa també la competència personal i social i també la digital. La competència digital és clau per a la integració de l’alumnat a la societat. Treballem en cada etapa amb eines i recursos digitals que tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar aquesta competència i facilitar els aprenentatges.  A l’escola utilitzem IPAD’s des d’I3 fins a 4t d’ESO, ordinadors personals (projecte 1×1) com a eina de treball a l’ESO i pissarres digitals en totes les etapes.

L’optativa d’emprenedoria a l’ ESO representa una oportunitat per endinsar-se en el procés d’orientació, formació i inserció laboral. Inspira l’ alumnat en la possibilitat de tenir iniciativa emprenedora, de transformar les idees en actes mitjançant la creativitat, la innovació i l’ assumpció de riscos, així com desenvolupar l’ habilitat per planificar i gestionar projectes.

A l’escola apliquem diverses metodologies tals com les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i competencial, l’educació emocional i el procés deductiu.

El dia a dia

Gaudeix d’ un dia a la nostra escola.

video-yt
Reprodueix vídeo

Escola de música

Escola de Música vinculada al Conservatori del Liceu

Una escola de música dins de l’escola

Essent escola vinculada al Conservatori del Liceu i amb el projecte “Una escola de música dins de l’escola”, l’Escola Sant Feliu integra uns ensenyaments de música que, en paral·lel als ensenyaments generals, aporten als nens i nenes unes eines útils per al desenvolupament de la personalitat, tot garantint que aquells alumnes que tinguin talent i la voluntat de prosseguir els ensenyaments musicals després de l’Educació Primària, puguin fer-ho, amb l’assessorament del Conservatori del Liceu.

Quins avantatges té estudiar música i cantar pels nens i nenes? L’equip docent de la nostra escola creu en la importància de potenciar al màxim els aprenentatges musicals:

Cantar funciona com una potent vitamina en el cervell dels infants, els permet transformar qualsevol moment d’estrès, tensió o ansietat , en un de més serè, tranquil i relaxat. Fa a les persones més sociables i comunicatives, ens ensenya a escoltar, ens dóna més confiança en nosaltres mateixes i ens ajuda a alliberar-nos i a ser més feliços. La música estimula la inspiració, la creativitat i educa valors com el treball, l’esforç i la perseverança. Valors que la immediatesa en la que vivim sembla haver oblidat.

Escola cristiana i valors

Com a escola cristiana treballem els valors des de la perspectiva de l’Evangeli, però tenim molt en compte el pluralisme de nivells de fe, les diverses edats de l’alumnat i el caràcter lliure de l’opció de fe i de la seva expressió. A les famílies-alumnes que desitgin aprofundir, viure i celebrar la fe més explícitament, l’escola els oferirà els serveis de la Parròquia de Sant Feliu.

L’ Equip d’Educació en Valors del centre coordina i desenvolupa els diferents projectes que es duen a terme a totes les etapes escolars. Aquests projectes fomenten l’educació integral dels nostres alumnes promovent el desenvolupament de la dimensió interior, emocional i social de la persona des de la realitat diària de l’aula, amb l’objectiu de:

 • Donar-los eines que els permetin fer front, amb serenitat, als problemes que els sorgeixin.
 • Ajudar-los a créixer com a persones compromeses en la construcció d’un món més humà, més just i més solidari.
 • Fer-los conscients del seu cos i del respecte que es mereix i saber reconèixer les seves emocions i les dels altres (empatia).
 • Crear un clima de convivència relaxat i serè a l’aula i a l’escola.
A l’ escola promovem la solidaritat i participació activa de tota la comunitat educativa en projectes de voluntariat i cooperació tals com recolectes d’ aliments per col·lectius necessitats, col·laboracions amb la Marató, participació en el projecte de Cartes amb Cor entre el nostre alumnat i els col·lectius essencials i els més vulnerables durant la pandèmia, implicació en projectes de cooperació internacional amb Mans Unides, entre d’ altres.

Esports i Natació

Des de l’escola fomentem la pràctica continuada i el gust per l’esport com a estil de vida. Per això l’escola ofereix natació a Primària dins l’horari d’educació física, així com extraescolars d’un ampli ventall esportiu. L’entorn de l’escola fomenta aquest contacte directe amb l’esport.

Escola verda

Des de l’any 2010 el Departament de Medi Ambient i Ensenyament ens va reconèixer amb el distintiu d’Escola Verda. Des de llavors es treballa contínuament en aspectes curriculars referents a l’educació i sostenibilitat mediambiental. A l’escola eduquem en el respecte i cura de l’entorn. Integrem l’educació ambiental en el dia a dia de l’escola i el considerem un eix transversal que implica de forma activa i cooperativa a tota la comunitat educativa.

Entorn privilegiat

BURRIAC

L’escola està ubicada en un entorn privilegiat, a Cabrera de Mar (població de la comarca del Maresme i a 30 quilòmetres de la ciutat de Barcelona), envoltada de muntanyes i tocant el mar.

Una situació idíl·lica que permet una constant interacció amb la natura i endinsar-se en el ric patrimoni arqueològic de l’entorn. Tot plegat permet gaudir d’un dia a dia extraordinari.

L’escola organitza nombroses sortides per l’entorn per tal de descobrir la natura, viure les diferents estacions de l’any i observar-ne els seus elements i fruits. Així mateix, s’organitzen petits tastets de curses d’orientació per la muntanya i diferents itineraris per l’entorn adaptat a cada etapa educativa.

Les famílies parlen de l'escola

Escola
Reprodueix vídeo