Educació primària

Educació primària

Educació primària

L’etapa de primària representa un període clau en el desenvolupament de la persona. Acompanyem al nostre alumnat en el seu procés de creixement, procurant que aquest sigui integral i que l’alumne/a desplegui tot el seu potencial, talent i autonomia per fer front als reptes d’un món exigent.

Promovem l’excel·lència acadèmica i humana, l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds que els permeti ser competents davant dels reptes diaris.

Desenvolupem una metodologia activa que combina el treball cooperatiu, individual i per projectes.

Procurem que cada alumne desenvolupi al màxim les seves intel·ligències múltiples. Promovem l’esforç i la responsabilitat individual i social del nostre alumnat.

Comptem amb nens i nenes:

 • feliços que gaudeixen del meravellós entorn en el que està ubicada la nostra escola i de tots els beneficis que aquest ens proporciona
 • que tenen cura de les seves relacions personals
 • que s’esforcen per superar-se i treure el millor de cadascú.

Assegurem una continuïtat en el seu procés educatiu mitjançant la coordinació amb l’Educació Infantil i l’Educació Secundària.

L’escola és oberta de les 8h del matí a les 19h de la tarda.

L’horari lectiu és de 9h a 13h i de 15h a 17h.

Què fem?

Aprenem a establir relacions entre el que ja sabem i el que anem aprenent, formulant interrogants, cercant informacions i creant respostes competents alternant el treball individual amb el cooperatiu. Utilitzant les noves metodologies que estimulen totes les potencialitats dels nostres alumnes d´ educació primària, treballant les intel·ligències múltiples. Fomentant la curiositat de l’alumnat i facilitant-los oportunitats de descoberta a través de l’experimentació tant a l’aula com en les sortides per l’entorn, excursions d’un dia i estades de colònies.

Tenint present que estem educant persones que per aconseguir l’èxit en el futur, necessitaran dominar diferents idiomes, utilitzar les noves tecnologies i tenir adquirides les competències, valors i actituds d’una persona emprenedora: autonomia, iniciativa personal, creativitat, planificació, organització, presa de decisions i treball en equip.

Tot això tenint en compte la diversitat i, per tant, oferint suport en petits grups i desdoblaments en les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques) i acompanyant sempre molt de prop a l’alumne i a la seva família, amb entrevistes i comunicació freqüent amb les famílies i amb l’assessorament del Gabinet d’Orientació Psicopedagògica, si és necessària.

I, el més important, fent feliços en el seu dia a dia els nostres alumnes amb la satisfacció que dóna el treball ben fet amb el seu esforç.

Com ho fem?

Treballem la lectoescriptura de molt diverses i enriquidores maneres proporcionant un aprenentatge significatiu i vivencial a l’alumnat, tot respectant el ritme de desenvolupament natural de cada nen o nena. Comptem amb un pla lector, amb l’objectiu de millorar la competència lingüística del nostre alumnat.

 

Treballem les matemàtiques d’una manera lúdica, manipulativa i vivencial que ens permet assolir un aprenentatge significatiu i competencial.

Treballem la robòtica educativa i el pensament computacional setmanalment a tots els cursos de l’escola dins l’horari lectiu. Al centre disposem de 142 robots.

Saber-ne més

Impartim 5 hores d’anglès a la setmana; 2h de llengua anglesa, 1h Science (aprenentatge integrat de continguts naturals en anglès), 1h de Drama (teatre) i 1h de STEAM.
Disposem d’auxiliars nadius de conversa que participen en les activitats d’aula i de classes d’anglès extraescolars impartides a l’escola per Kids&Us.

Introducció del francès a 5è i 6è com a 2a llengua estrangera obligatòria.

Descobrim propostes artístiques de diferents autors, cultures èpoques i estils mitjançant la vivència i la percepció.

Potenciem el disseny i l’elaboració de diferents creacions posant en valor el procés, la creativitat, l’originalitat, … tant a nivell manual com a nivell digital.

Emmarcat en l’àrea d’educació física, els alumnes de 1r a 6è de primària, durant un trimestre practiquen natació a la Piscina Municipal.

Projecte basat en les relacions interpersonals que implica la col·laboració entre els alumnes de diferents edats i cursos.

Pretenem:

 • Fer comunitat.
 • Fomentar la responsabilitat i la presa de consciència del que significa ser referent i model de l’altre.
 • Augmentar l’autoestima dels infants.
 • Sensibilitzar als alumnes davant la diversitat i la diferència.
 • Promoure valors i actituds com el respecte, la solidaritat, la curiositat (el desig de conèixer l’altre), la paciència, la cura del mediambient, el gust per la lectura, entre d’altres.

A les aules treballem cada dia les emocions i les competències emocionals.

Setmanalment dediquem una hora a treballar i expressar  les 5 competències emocionals:

 • consciència emocional,
 • regulació emocional,
 • autonomia emocional i autoestima,
 • habilitats socioemocionals 
 • habilitats per la vida i el benestar.

A l’escola celebrem les festes tradicionals i culturals. L’alumnat participa en diferents festes socials i familiars.

A cada curs s’organitza una estada de colònies de tres dies amb activitats de descoberta de l’entorn, jocs… Conviure amb els amics i dormir fora de casa resulta tota una experiència!