Educació primària

Educació primària

Entenem l’infant com una persona única, lliure, protagonista dels seus aprenentatges, intel·ligent i creatiu. I és per això que, a través de les activitats i de les vivències diàries, treballem els continguts curriculars que afavoreixen que l’alumnat d´ educació primària es vagi formant per ser una persona competent, tant a nivell cognitiu com social i emocional.

Aprenem a establir relacions entre el que ja sabem i el que anem aprenent, formulant interrogants, cercant informacions i creant respostes competents alternant el treball individual amb el cooperatiu.

Utilitzant les noves metodologies que estimulen totes les potencialitats dels nostres alumnes, treballant les intel·ligències múltiples. Fomentant la curiositat de l’alumnat i facilitant-los oportunitats de descoberta a través de l’experimentació tant a l’aula com en les sortides per l’entorn, excursions d’un dia i estades de colònies.

L’escola és oberta de les 8 del matí a les 7 de la tarda.

L’horari lectiu és de 9 a 13 i de 15 a 17.

Què fem?

Aprenem a establir relacions entre el que ja sabem i el que anem aprenent, formulant interrogants, cercant informacions i creant respostes competents alternant el treball individual amb el cooperatiu. Utilitzant les noves metodologies que estimulen totes les potencialitats dels nostres alumnes d´ educació primària, treballant les intel·ligències múltiples. Fomentant la curiositat de l’alumnat i facilitant-los oportunitats de descoberta a través de l’experimentació tant a l’aula com en les sortides per l’entorn, excursions d’un dia i estades de colònies.

Tenint present que estem educant persones que per aconseguir l’èxit en el futur, necessitaran dominar diferents idiomes, utilitzar les noves tecnologies i tenir adquirides les competències, valors i actituds d’una persona emprenedora: autonomia, iniciativa personal, creativitat, planificació, organització, presa de decisions i treball en equip.

Tot això tenint en compte la diversitat i, per tant, oferint suport en petits grups i desdoblaments en les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques) i acompanyant sempre molt de prop a l’alumne i a la seva família, amb entrevistes i comunicació freqüent amb les famílies i amb l’assessorament del Gabinet d’Orientació Psicopedagògica, si és necessària.

I, el més important, fent feliços en el seu dia a dia els nostres alumnes amb la satisfacció que dóna el treball ben fet amb el seu esforç.

Com ho fem?

Treballem la lectoescriptura de molt diverses i enriquidores maneres proporcionant un aprenentatge significatiu i vivencial a l’ alumnat, tot respectant el ritme de desenvolupament natural de cada nen o nena.

Treballem les matemàtiques d’ una manera lúdica i manipulativa per a un aprenentatge significatiu i competencial, i ho aconseguim mitjançant el mètode d’Innovamat.

Saber-ne més

A Primària utilitzem la robòtica dins de les diferents assignatures com a un recurs motivador per l’ alumnat i fomentador de les habilitats científico-tecnològiques que els ajudaran a millorar la seva capacitat d’ aprenentatge.

Aprenentatge integrat de continguts de naturals en anglès:

5 hores/setmana d’anglès de 1r a 4t de primària i 6 hores/setmana a 5è i 6è.

 • Activitats complementàries ” English &TIC” i “Numbers are fun”
 • Activitat complementària ”Telling stories” a 5è i 6è
 • Desdoblament de les aules a 5è i 6è (1h/setmana)

Participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules i/o en grups reduïts.

Introducció a 5è i 6è com a 2a llengua estrangera.

Emmarcat en l’àrea d’educació física, els alumnes de 1r a 5è de primària, durant un trimestre practiquen natació a la Piscina Municipal.

Fàcil accés a les eines (TIC) que faciliten una metodologia de treball i un aprenentatge (TAC) propi dels alumnes del S. XX: 

 • Pissarra digital a totes les aules.
 • Classes amb suport de llibres de text digitalitzats.
 • Maleta d’ipads.
 • Aula d’informàtica 

Projecte basat en les relacions interpersonals que implica la col·laboració entre els alumnes de sisè i tercer.

Pretenem:

 • Fomentar la responsabilitat i la presa de consciència del que significa ser referent i model de l’altre.
 • Augmentar l’autoestima dels infants.
 • Sensibilitzar als alumnes davant la diversitat i la diferència.
 • Promoure valors i actituds com el respecte, la solidaritat, la curiositat (el desig de conèixer l’altre), la paciència…
 • Hort escolar (Escola verda).
 • Aprendre a tenir cura de l’hort escolar: sembrar, plantar , regar i collir els productes que han conreat.

Entre altres moltes coses, dins el marc de la Fira de Sta Llúcia, els alumnes de 5è representen el PESSEBRE VIVENT al voltant de l’església.

A la rua de Carnaval, els alumnes de 5è són els encarregats d’ambientar la rua amb la BATUCADA i els alumnes de 6è, un cop tots reunits al Pavelló Municipal, acompanyen l’arribada d’en Burriaquet amb el BALL DE CARNAVAL que han assajat.

A cada curs s’organitza una estada de colònies de tres dies amb activitats de descoberta de l’entorn, jocs… Conviure amb els amics i dormir fora de casa resulta tota una experiència!!!

educació primaria