Admissions

Admissions
Curs 2023/2024

Responsable d’admissions:
Carla Asmarats: casmarats@escolasantfeliu.net

Infantil, Primària i Secundària

Vine a conèixer l'escola

Ens posem a la vostra disposició per a realitzar entrevistes personals i visitar l’escola de manera presencial o mitjançant videoconferència.

Preinscripció
Curs 2023-2024

Codi de centre: 

                08014887 Sant Feliu

Zona Educativa:          

                Cabrera de Mar

Presentació de sol·licituds :

Podeu tramitar la sol·licitud en el següent enllaç a partir del 6 de març: SOL·LICITUD

Publicació de l’oferta inicial

   3 de març

Presentació sol·licitud Infantil i Primària                                                               

del 6 al 20 de març 

Presentació sol·licitud Secundària

del 8 al 20 de març

Presentació de documentació 2n cicle Educació Infantil i Primària i ESO

 21 i 22 de març

Publicació de les llistes amb la puntuació provisional

      21 d’abril

Presentació de reclamacions a la puntuació provisional

 del 21 al 27 d’abril

Publicació de llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

   3 de maig

Sorteig

     9 de maig

Publicació de les llistes ordenades

    11 de maig

Ampliació de peticions (famílies que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original)

   del 29 de maig a l’1 de juny

Publicació de l’oferta final

     9 de juny

Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera

     12 de juny

Matriculació de l’Educació Infantil, Primària i ESO

del 20 al 28 de juny

  

Criteris de prioritat:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • O quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

 

Criteris complementaris:

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 puntssi s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

La  documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert (fins el 22 de març).

Documentació identificativa

 1. Pel que fa als documents d’identitat del pare, mare, o tutor o tutora legal, que faci la sol·licitud, o de l’alumne o alumna, només és obligatori adjuntar el document si es tracta d’un passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
  En el cas de DNI o NIE es validaran les dades per consulta interadministrativa, tot i que és convenient també tenir el document escanejat o fotografiat per si calgués adjuntar el document en cas que la consulta no es pogués fer, o si la persona està utilitzant la sol·licitud en suport informàtic.

 2. Llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació, només en el cas d’alumnes de P3 o que són nous al sistema educatiu català, o si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic
  En el cas que l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

 

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri ( enllaç )

Llar d’infants

Admissions obertes tot l’any en funció de les vacants disponibles i sempre que l’infant tingui 16 setmanes.

Podeu concertar entrevista i visita al 93.759.00.99

IMG_2

Demanar entrevista personalitzada

Per assistir a una sessió de portes obertes o demanar cita personalitzada per a conèixer el nostre projecte educatiu, podeu contactar amb el nostre Departament d’ Admissions, omplint aquest formulari, trucant al 93.759.00.99. o escrivint-nos a secretaria@escolasantfeliu.net