Admissions

Admissions
Curs 2024/2025

Responsable d’admissions:
Carla Asmarats: casmarats@escolasantfeliu.net

Infantil, Primària i Secundària

Preinscripció i matrícula 2024-2025

Codi del centre: 08014887
Zona Educativa: Cabrera de Mar
Presentació de sol.licituds: 
Podeu presentar la sol·licitud a partir del 6 de març (infantil i primària) o del 8 de març (ESO)

Segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria
Publicació de l’oferta inicial5 de març
Presentació de sol·licituds INFANTIL I PRIMÀRIADel 6 al 20  de març
Presentació de sol·licituds SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIADel 8 al 20  de març
Presentació de documentaciófins el 22 de març
Llistes amb la puntuació provisional17 d’abril
Reclamacions a la puntuació provisionalDel 17 al 22 d’abril
Llistes amb amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions25 d’abril
Sorteig del número de desempat30 d’abril a les 11h.
Publicació de les llistes ordenades2 de maig
Període d’ampliació de peticions per sol·licituds de l’alumnat amb NEE-B sense assignació (d’ofici)14 i 15 de maig
Període d’ampliació de peticions per sol·licituds sense assignació (d’ofici)Del 29 al 31  de maig
Oferta final de places escolars7 de juny
Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera10 de juny
Període de matriculació (infantil, primària i ESO)Del 18 al 26 de juny
 1. Criteris prioritaris:

  1. Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.
  2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a legal o guardador/a de fet: Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts. Quan a instància del pare o mare, tutor/a legal o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
  3. Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Criteris complementaris:

 1. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a legal o germans, de grau igual o superior al 33 %: 15 punts
 2. Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre educatiu, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 3. Formar part d’una família nombrosa: 10 punts.
 4. Formar part d’una família monoparental: 10 punts.
 5. Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 6. Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 7. Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts
Més informació:

Vine a conèixer l'escola

Ens posem a la vostra disposició per a realitzar entrevistes personals i visitar l’escola de manera presencial o mitjançant videoconferència.

Llar d’infants

Admissions obertes tot l’any en funció de les vacants disponibles i sempre que l’infant tingui 16 setmanes.

Podeu concertar entrevista i visita al 93.759.00.99

IMG_3
IMG_2
IMG_1
IMG_2

Sol·licitar entrevista

Per demanar cita personalitzada per a conèixer el nostre projecte educatiu, podeu contactar amb el nostre Departament d’Admissions, omplint aquest formulari, trucant al 93.759.00.99. o escrivint-nos a secretaria@escolasantfeliu.net