Admissions

Preinscripció i matrícula
Curs 2022/2023

Infantil, Primària i ESO

 

P3 

18  ordinàries + 2 NEE

P4

4 ordinàries  + 2 NEE

P5

5 ordinàries + 2 NEE

1r primària

26 ordinàries + 4 NEE

2n de primària

15 ordinàries + 2 NEE

3r de primària

16 ordinàries + 1 NEE

4t de primària

No hi ha vacants

5è de primària

7 ordinàries + 2 NEE

6è de primària

No hi ha vacants

1r d’ESO

10  ordinàries

2n d’ESO

No hi ha vacants

3r d’ESO

No hi ha vacants

4t d’ESO

1  NEE

Presentació sol·licituds  Infantil i Primària                                                               

del 7 al 21 de març 

Presentació sol·licituds  Secundària

del 9 al 21 de març

Presentació de documentació 2n cicle Educació Infantil i Primària i ESO

   fins el  23 de març

Publicació de les llistes amb el barem provisional

      21 d’abril

Presentació de reclamacions al barem provisional

 del 22 al 28 d’abril

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

     3 de maig

Sorteig

     9 de maig

Publicació llistes ordenades

    11 de maig

Ampliació de peticions (famílies que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original)

   del 27 de maig a l’1 de juny

Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera

     10 de juny

Període de matriculació de l’Educació Infantil, Primària i ESO

del 21 al 29 de juny

Presentació de sol·licituds en el següent  (enllaç)

Codi de centre:  08014887 Sant Feliu

Zona Educativa: 

     Infantil i Primària: Cabrera de Mar 

    Secundària: Cabrera de Mar  i Vilassar de Mar

Centre Adscrit (ESO): Presentació de la Mare de Déu (08026762).

Criteris de prioritat:

1- Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.

2- Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola:

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.

3- Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

 

Criteris complementaris:

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

1- Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu.
Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

2- Família nombrosa.Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.

3- Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.

4- Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

5- Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.

6- Si algun membre de la família té unadiscapacitat, se sumen15
punts
. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun
germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

7- Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

La  documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert (fins el 23 de març).

 

Documentació identificativa

1- Pel que fa als documents d’identitat del pare, mare, o tutor o tutora legal, que faci la sol·licitud, o de l’alumne o alumna, només és obligatori adjuntar el document si es tracta d’un passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
En el cas de DNI o NIE es validaran les dades per consulta interadministrativa, tot i que és convenient també tenir el document escanejat o fotografiat per si calgués adjuntar el document en cas que la consulta no es pogués fer, o si la
persona està utilitzant la sol·licitud en suport informàtic.

2-
Llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació, només en el cas d’alumnes de P3 o que són nous al sistema educatiu català, o si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic
En el cas que l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.


Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri ( enllaç )

Llar d’infants

15 places vacants

Llar d’Infants

 

Presentació de sol·licituds

9  al 20 de maig

Llistes amb el barem provisional

1 de juny

Reclamacions a la puntuació provisional

Del 2 al 8 de juny

Sorteig

9 de juny

Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera

15 de juny

Període de matriculació

Del 16 al 22  de juny

Presentació de sol·licituds 

Dates: Del 9 al 20 de maig (preferiblement demanar cita prèvia al 93.759.00.99)

Horari: De 8:15h. a 13:00h. i de 15:00h. a 17:00h.

Lloc: Secretaria de l’escola (Plaça del poble, 1 Cabrera de Mar

Codi de centre:  08014887 Sant Feliu

Zona Educativa: Cabrera de Mar 

Properament el formulari en el següent  (enllaç) 

L’infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs 2022–2023. 

Criteris de prioritat:

1- Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.

2- Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola:

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.

Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.

3- Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

 

Criteris complementaris:

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

1- Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu.
Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

2- Família nombrosa.Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.

3- Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.

4- Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

5- Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.

6- Si algun membre de la família té unadiscapacitat, se sumen15
punts
. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun
germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

7- Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

La  documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert .

 

Documentació identificativa

1- Pel que fa als documents d’identitat del pare, mare, o tutor o tutora legal, que faci la sol·licitud, o de l’alumne o alumna, només és obligatori adjuntar el document si es tracta d’un passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
En el cas de DNI o NIE es validaran les dades per consulta interadministrativa, tot i que és convenient també tenir el document escanejat o fotografiat per si calgués adjuntar el document en cas que la consulta no es pogués fer, o si la
persona està utilitzant la sol·licitud en suport informàtic.

2-
Llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació, només en el cas d’alumnes de P3 o que són nous al sistema educatiu català, o si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic
En el cas que l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.


Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri ( enllaç )

Admissions obertes tot l’any en funció de les vacants disponibles i sempre que l’infant tingui 16 setmanes.

VISITES-TOT-L'ANY

Demanar entrevista personalitzada

Per assistir a una sessió de portes obertes o demanar cita personalitzada per a conèixer el nostre projecte educatiu, podeu contactar amb el nostre Departament d’ Admissions, omplint aquest formulari, trucant al 93.759.00.99. o escrivint-nos a secretaria@escolasantfeliu.net