La fundació

Finalitat de la fundació

La Fundació ofereix al Col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar els recursos necessaris per a dur a terme el seu projecte educatiu. Especialment permet millores en material i instrumental didàctic, espais i equipaments, formació permanent del personal docent i no docent, activitats específiques de caràcter educatiu per als alumnes i docents, serveis oferts a la comunitat educativa , ofereix, quan cal, beques o ajudes diverses i organitza i col·labora anualment en diferents projectes i premis per afavorir la creativitat i la investigació.

La Fundació finança aquells aspectes de la vida educativa que no es podrien dur a terme per la insuficiència de les subvencions atorgades per l’administració. La Fundació Sant Feliu està subjecta a la llei catalana 5/2001, de 23 de maig, de fundacions privades, té el NIF número G-63211403, i està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Horari d’atenció al públic: Dimarts i dimecres tarda (cal concertar hora).

La Fundació Sant Feliu de Cabrera de Mar s’inicia amb la finalitat de donar suport i millorar la qualitat educativa del nostre país i en concret del Col·legi Parroquial Sant Feliu.