Educació infantil

Segon cicle educació infantil

L’infant de 3 a 6 anys a la nostra escola es sent acollit, acompanyat i estimat per les seves mestres des del primer dia; aspectes clau que el permeten desplegar progressivament les seves capacitats, en un context de respecte envers els diferents ritmes d’aprenentatges.

L’infant a I3, I4 i I5 desperta la curiositat per la descoberta, l’expressió oral i l’inici de l’expressió escrita, el raonament matemàtic, la creativitat, la sensibilitat musical, així com la gestió i el reconeixement de les seves emocions. Tot això en un dia a dia que promou l’adquisició d’hàbits d’autonomia, l’autoconfiança i la motivació personal. En el segon cicle d’educació infantil  l´infant estimulat per les noves metodologies d’aprenentatge tals com les intel·ligències múltiples, determinats treballs per projectes i el joc com a motor d’aprenentatge. Un infant enriquit pel contacte amb la natura i que creix feliç en un entorn privilegiat.

A l’escola els infants expressen les seves emocions, prenen consciència de les mateixes i mica en mica aprenen a gestionar-les. L’educació emocional permet a l’infant estimar-se a si mateix i als altres, sentir-se satisfet amb si mateix, comunicar-se, afrontar les dificultats i resoldre-les, respectar i col·laborar. A l’escola Sant Feliu promovem el diàleg, l’escolta activa, l’empatia, l’assertivitat i d’altres habilitats comunicatives i relacionals.

L’escola és oberta de les 8h del matí a les 19h de la tarda.

L’horari lectiu és de 9h a 13h i de 15h a 17h.

Què fem en el segon cicle educació infantil?

Tracte individualitzat i contacte amb les famílies: entrevistes, reunions de pares, tutories, atenció individualitzada, recolzament psicopedagògic, escola de pares.

A Educació Infantil impartim 5 hores d’anglès a la setmana; 2h de llengua anglesa, 1h Science (descoberta de l’entorn), 1h de Drama (teatre) i 1h de Happy Learning.
Disposem d’auxiliars nadius de conversa que participen en les activitats d’aula i de classes d’anglès extraescolars a partir d’I3 impartides a l’escola per Kids&Us.

Treballem la robòtica educativa i el pensament computacional des d’I3 setmanalment dins l’horari lectiu. 

Treballem les emocions a les aules d’Infantil. Comencem treballant la consciència emocional, la regulació emocional i la competència social, per més endavant aconseguir l’autonomia emocional i les competències per a la vida i el benestar. Tot això ho fem per mitjà de dinàmiques de grup, explicació de contes emocionals i diverses activitats que els proporciona vocabulari i rutines emocionals.  

Promovem el procés creatiu del nostre alumnat des d’I3 i potenciem les seves capacitats artístiques. Coneixem les diferents tècniques plàstiques, els principals elements de l’educació plàstica (línies, colors, formes, volums,..), descobrim l’entorn i les estacions mitjançant propostes creadores.  

Al llarg de l’etapa d’educació infantil, volem apropar als nens i nenes la vida i obra de diferents artistes de la pintura, escultura i arquitectura: Pollock, Miró, Picasso…Els nens i nenes, al llarg del curs, realitzem varies sessions i anem coneixent la vida de l’artista, l’estil que el va caracteritzar, … descobrim les seves obres, i a partir d’aquestes elaborem les nostres donant la nostra pinzellada particular.

Potenciem les capacitats musicals dels nostres infants amb un conveni amb el Conservatori del Liceu per tal que aquells nens i nenes que destaquen en aquesta intel·ligència puguin trobar a l’Educació Primària un programa per continuar desenvolupant el seu talent.

A través del joc, els infants juguem i ens divertim tot descobrint les nostres possibilitats motrius.

Explorem, observem i investiguem tot el que passa en el nostre entorn.

Cada trimestre ens endinsem en un projecte diferent, fet que ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i ens permet aconseguir un aprenentatge significatiu.  

En els ambients d’aprenentatge es pretén afavorir el desenvolupament del joc simbòlic, aspecte que permet als infants representar rols i recrear situacions de la vida quotidiana, a la vegada que es produeix una enriquidora interacció amb els altres infants, desenvolupa el llenguatge verbal, la imaginació, la fantasia, la seguretat afectiva i emocional, l’autonomia personal, les actituds de respecte, col·laboració i d’integració, unes pautes de convivència, entre d’altres.

Com a Escola Verda que som a Educació Infantil observem, estudiem, plantem, tenim cura i collim els productes que creixen del nostre hort escolar. 

Gaudim de les nostres festes i tradicions

L’alumnat d’Infantil gaudeix de diferents sortides culturals i lúdiques. A I4 i I5, l’escola ofereix passar dos dies de colònies. Una nova experiència que permet potenciar la convivència entre els companys i companyes, i el coneixement i l’aprenentatge a través del contacte directe amb el medi natural. Al llarg d’aquests dies, els infants descobriran un nou entorn, realitzaran passejades, gimcanes, tallers i jocs i, amb l’ajut dels educadors, viuran una experiència personal molt enriquidora i plena de vincles amb els companys i companyes.

thumbnail_53AE3136-5577-476A-9CD7-991FABF3E895