Educació infantil

Segon cicle educació infantil

L’ infant de 3 a 6 anys a la nostra escola es sent acollit, acompanyat i estimat per les seves mestres des del primer dia; aspectes clau que el permeten desplegar progressivament les seves capacitats, en un context de respecte envers els diferents ritmes d’ aprenentatges.

L’ infant a P3, P4 i P5 desperta la curiositat per la descoberta, l’ expressió oral i l’ inici de l’ expressió escrita, el raonament matemàtic, la creativitat, la sensibilitat musical, així com la gestió i el reconeixement de les seves emocions. Tot això en un dia a dia que promou l’ adquisició d’ hàbits d’ autonomia, l’ autoconfiança i la motivació personal. En el segon grau d´ educació infantil  l´infant estimulat per les noves metodologies d’ aprenentatge tals com les intel·ligències múltiples, determinats treballs per projectes i el joc com a motor d’ aprenentatge. Un infant enriquit pel contacte amb la natura i que creix feliç en un entorn privilegiat.

Treballem perquè el nen i la nena es trobi a gust a l’escola, desenvolupant aquelles capacitats de les quals té més agilitat i ajudant-lo a madurar proporcionant-li les eines necessàries per un bon creixement personal.

Cada vegada més els nostres nens i nenes han de prendre consciència de les seves emocions i saber-les gestionar i expressar.

La intel·ligència emocional li permet estimar-se a si mateix i als altres, sentir-se satisfet amb un mateix, comunicar-se, afrontar les dificultats i resoldre-les, i respectar i col·laborar. Això es treballa en el dia a dia partint del tren de les emocions, amb diàleg, empatia i el treball cooperatiu.

L’escola és oberta de les 8 del matí a les 7 de la tarda.

L’horari lectiu és de 9 a 13 i de 15 a 17.

Què fem en el segon grau educació?

educació infantil

A Educació Infantil reben dues hores de llengua anglesa + una hora de Science (descoberta de l’entorn) + una hora de Storytellers (hora del conte) + una hora de Happy Learning.
Disposem d’auxiliars nadius de conversa que participen en les activitats d’aula.
Classes d’anglès extraescolars a partir de P4.

Com a Escola Verda que som a Educació Infantil observem, estudiem, plantem, tenim cura i collim els productes que creixen del nostre hort escolar. 

Potenciem les capacitats musicals dels nostres infants amb un conveni amb el Conservatori del Liceu per tal que aquells nens i nenes que destaquen en aquesta intel·ligència puguin trobar a l’Educació Primària un programa per continuar desenvolupant el seu talent.

En un món en constant canvi tecnològic, preparem als infants per les noves tecnologies. A cada aula disposem de pantalles digitals per complementar els aprenentatges i per acostar-los a les noves tecnologies. S’utilitzen iPads per l’aprenentatge d’alguns continguts.

Gaudim i vivim les nostres festes i tradicions.

Tracte individualitzat i contacte amb les famílies: entrevistes, reunions d’inici de curs, atenció individualitzada, recolzament psicopedagògic.

Com ho fem?

Les girafes, les papallones, els cocodrils, els dragons… A principi de curs, els infants són els encarregats d’escollir el nom de la classe que els identificarà. Amb el nom triat s’inicia un petit projecte mitjançant el qual durant tot l’any aniran aprenent coses entorn el nom escollit.

Una bona manera d’adquirir el sentiment i la consciència de pertànyer a un grup és sovint a partir d’un element. Per això, a l’Educació Infantil  tenim les nostres mascotes: en Piguetes,en Banyetes i en Set-Ciències que ens acompanyen durant els cursos de P3, P4 i P5.

Cada alumne de la classe s’emporta la mascota a casa per tal de passar un cap de setmana amb ell i compartir l’experiència amb la seva família. Dilluns torna la mascota a classe i explica a la resta la seva vivència.

A P3 es dedica una setmana a cada alumne de la classe: “Sóc Protagonista”. Durant aquests dies, l’alumne serà el personatge principal, i mitjançant fotografies, joguines i objectes personals, cada dia explicarà alguna cosa de la seva vida. D’aquesta manera es reforça l’aprenentatge de les habilitats socials, la integració i s’afavoreix a la comunicació i expressió verbal de l’infant.

Per treballar les emocions, i aprendre a reconèixer les pròpies i les dels altres, a la classe tenim “El tren de les emocions”. A cada aula hi ha un tren, on cada vagó representa un estat anímic diferent: alegria, tristesa, por… Amb aquesta activitat pretenem treballar com es senten els nens segons la situació que estiguin visquent i així, aprenguin a expressar els seus sentiments.

On anem avui? … Al parc o al bosc,  a la fruiteria o a la peixateria, a observar edificis o a veure els policies municipals…

Els nens i nenes creixen, i dia a dia van descobrint aquest món proper que els envolta. Sovint sortim per observar i explorar aquest entorn immediat que tenim i veure en directe allò que estem treballant a l’aula. La nostra escola té un munt de possibilitats on anar, està ubicada en un espai privilegiat: tenim moltes coses per veure i viure al nostre entorn.

Taller lògico-matemàtic, Taller visual-espacial, Taller Lingüistico-Verbal…? Un cop a la setmana es realitzen “Els Tallers”. Es fan arribar als nens i nenes diverses propostes que estimulin el seu desenvolupament global. Per portar-los a terme, es barregen les dues classe del mateix nivell i es reparteixen en tres grups. Cadascun anirà amb una mestra diferent.

Al llarg de tres setmanes, aniran passant pels diferents tallers i, a partir de les activitats que es proposen i les diverses experiències dirigides, contribuirem al desenvolupament de diferents capacitats dels infants.

Al llarg de l’etapa d’educació infantil, volem apropar als nens i nenes la vida i obra de diferents artistes de la pintura, escultura i arquitectura: Pollock, Miró, Picasso…

Els nens i nenes, al llarg del curs, realitzem varies sessions i anem coneixent la vida de l’artista, l’estil que el va caracteritzar, … descobrim les seves obres, i a partir d’aquestes elaborem les nostres donant la nostra pinzellada particular.

Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball: grafisme, càlcul, seriacions, Ipad… o de joc: construccions, la cuineta, trens, nines… Segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre, en d’altres els nens i les nenes poden funcionar amb força autonomia. Els racons ajuden a potenciar la iniciativa i el sentit de la responsabilitat. Treballar d’aquesta manera permet dedicar una atenció més individualitzada, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als coneixements previs de cada infant.

A P4 i P5, l’escola ofereix passar dos dies de colònies. Una nova experiència que permet potenciar la convivència entre els companys, i el coneixement i l’aprenentatge a través del contacte directe amb el medi natural. Al llarg d’aquests dies, els infants descobriran moltes coses, realitzaran passejades, gimcanes, tallers i jocs i, amb l’ajut dels educadors, viuran una experiència personal molt enriquidora.

A partir del segon trimestre, els nens i nenes de P5, ens convertim en escriptors dels nostres propis contes!!!! Cal transmetre als alumnes el valor de saber llegir i escriure, i això és el que pretenem amb aquesta activitat de lecto-escriptura: que gaudeixin i aprenguin mentre confeccionem entre tota la classe i les famílies un conte. Gràcies a aquesta activitat descobrim el món màgic de la lectura i l’escriptura.

Sant-Feliu-129